HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

CatatanKu - Membiarkan diri dalam Keadaan Junub Sampai Azan Subuh

Jika orang junub sampai azan subuh belum mandi atau jika tugasnya itu tayamum lalu dia belum juga bertayamum, maka pada beberapa keadaan puasanya batal:

1. Jika sampai azan subuh sengaja tidak mandi atau jika tugasnya itu tayamum ternyata belum bertayamum:

a. Pada puasa Ramadhan dan puasa qadha, puasanya batal.

b. Pada selain puasa Ramadhan dan puasa qadha, puasanya tidak batal.

2. Jika lupa tidak mandi atau tidak bertayamum dan ingat setelah sehari atau beberapa hari:

a. Pada puasa bulan Ramadhan, puasanya pada hari-hari itu harus di-qadha.

b. Pada qadha puasa bulan Ramadhan, berdasarkan ihtiyath wajib, puasanya pada hari-hari itu harus di-qadha. (1)

c. Pada selain puasa Ramadhan dan qadha-nya seperti puasa nazar atau puasa kaffarah, puasanya sah.

3. Jika pelaku puasa junub dalam kondisi tidur dia tidak wajib langsung mandi dan puasanya sah.

4. Jika orang junub pada malam bulan Ramadhan tahu bahwa dia tidak bisa bangun sebelum Subuh untuk mandi,maka dia tidak boleh tidur, jika dia tidur dan tidak bisa bangun,maka puasanya batal.

Hal-hal Makruh Bagi Pelaku Puasa

1. Melakukan sesuatu yang menyebabkan badannya jadi lemas seperti donor darah.

2. Mencium tumbuhan yang berbau harum, tetapi memakai parfum tidak makruh.

3. Membasahi pakaian yang dipakai.

4. Bersikat gigi dengan kayu yang basah.Baca Yang ini Juga Ya....

1 komentar: